Jumat, 18 November 2011

Dasa Darma Pramuka

Pramuka Itu:
1. Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Cinta Alam dan Kasih Sayang Kepada Tuhan yang Maha Esa
3. Patriot yang Sopan dan Kesatriya
4. Patuh dan Suka Bermusyawarah
5. Rela Menolong dan Tabah
6.Rajin,Terampil dan Gembira
7.Hemat,Cermat dan Bersahaja
8.Disiplin Berani dan Bersahaja
9. Bertanggung Jawab dan Dapat dipecaya
10. Suci dalam pikiran,perkataan dan perbuatan